تحقیق درباره وضع سازمان

تحقیق درباره وضع سازمان

تحقیق درباره وضع سازمان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:71

بخشی از متن

((فهرست مطالب ))

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده: 4

تعريف 5

  1. وضع سازماني 8
  2. امور مالي : 8
  3. كنترل دارائي 8
  4. حسابرسي داخلي :‌ 8

تفاوت كنترل‌هاي داخلي اداري با كنترل‌هاي داخلي حسابداري 10

كنترل‌هاي داخلي اداري 11

كنترل داخلي حسابداري 11

ضرورت ايجاد كنترل‌هاي داخلي 12

تقسيم بندي كنترل‌هاي داخلي مالي 13

1) كنترل‌هاي سرپرستي 14

2) كنترل‌هاي حفاظتي 14

3) تقسيم وظايف 14

اصول اساسي كنترل‌هاي داخلي 15

استفاده از كنترل‌هاي داخلي در حسابرسي 17

محدوديت كنترل داخلي 18

اتكاي حسابرسان بر كنترلهاي داخلي 19

حدود بررسي كنترل داخلي توسط حسابرسان 20

مطالعه و تشريح سيستم كنترل داخلي 21

1- چرخه فروش و وصول مطالبات 21

2- چرخه خريد 21

3- چرخه توليد 21

4- چرخه حقوق و دستمزد 22

5- چرخه تأمين مالي 22

منابع اطلاعاتي مربوط به كنترل داخلي 22

ارزيابي كنترلهاي داخلي 23

پرسشنامه كنترل داخلي 24

هدف كنترل 24

صورتحسابهاي فروش. 25

برنامه رسيدگي صندوق و بانك. 28

طراحي يك سيستم داخلي 29

كنترل‌هاي داخلي وجوه نقد 31

سيستم كنترل داخلي دريافت‌هاي نقدي 32

سيستم‌هاي استقرار پايانه در محل خرده فروش. 33

ويژگي‌هاي كنترلي ماشين‌هاي صدور صورتحساب 33

وصول مطالعات 33

صندوق پستي ويژه 34

سيستم كنترل داخلي پرداخت‌هاي نقدي 34

الف . پرداخت از طريق حسابجاري در بانك :‌ 35

ب . پرداخت از طريق صندوق و صندوق دستي 36

كنترل‌هاي داخلي معاملات فروش و حساب‌هاي دريافتني 37

كنترل سفارش مشتريان 37

تصويب اعتبار مشتري 37

صدور كالا از انبار 38

حمل و ارسال كالا 38

تهيه صورتحساب 38

وصول مطالبات 39

حذف مطالبات 39

كنترل‌هاي داخلي اسناد دريافتي 39

سيستم كنترل داخلي موجودي‌هاي مواد و كالا 40

وظيفه خريد 40

وظيفه دريافت كالا 40

وظيفه انبار 40

وظيفه حمل و ارسال كالا 41

سيستم حسابداري صنعتي 41

سيستم ثبت دايمي موجودي‌ها 42

سيستم كنترل داخلي دارایی های ثابت (اموال، ماشين الات و تجهيزات) 42

سيستم كنترل داخلي حساب‌هاي پرداختني 43

سيستم كنترل داخلي بدهي‌هاي بهره دار 44

مجوز هيأت مديره 44

استفاده از امين مستقل 44

پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختي 45

سيستم كنترل داخلي حقوق صاحبان سرمايه 46

كنترل معاملات سهام سرمايه توسط هيأت مديره 46

سيستم كنترل داخلي سود سهام 47

كنترل هاي داخلي هزينه هاي پيش پرداخت شده : 47

كنترل داخلي حقوق كاركنان :‌ 49

الف . موجود بودن اداره استخدام كه وظيفه افرادي كه مسئول استخدام كارمند وكارگر مي باشند از هم مجزا باشد 49

ب . موجود بودن كنترل لازم براي نگهداري ساعات كار كارگران وبراي كارمندان نيز كنترلي مبني بر حضور انان در اداره . 50

ج. محاسبات مربوط به حقوق كارمندان و دستمزد كارگران 50

د . پرداخت حقوق كاركنان : 52

منابع و مآخذ 55


اینجا هم مشاهده کنید