تحقیق درباره فنون تفسیر

تحقیق درباره فنون تفسیر

تحقیق درباره فنون تفسیر

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:58

بخشی از متن

فنون تفسير

Interpretive techniques

توجه به اين نكته در درمانگري تحليلي (كامپتن[1]،1975؛ گري[2]؛ بلك من، 1994؛ دورپات[3]، 2000) براي درمانگر الزامي است كه نخست دريابد مراجعين چگونه از روبرو شدن با هيجانهاي خود اجتناب مي‌كنند؛ و در گام بعد توجه مراجعين را به مكانيزمهاي دفاعي ناسازگاري[4] كه بكار مي‌برند، جلب كند.

به عبارت ديگر، روان درماني پويشي و روان تحليل‌گري از دسته درمانهايي هستند كه در آها محتوا وزمان اظهارات درمانگر، از جمله مؤلفه‌هاي فني درمان به شمار مي‌روند. روان تحليلگران معمولاً، در بخشي از درمان مراجعين به اقداماتي تحت عنوان "تفسير" دست مي‌زنند.

 


مداخلات ("تفسيري") تحليلي

راهنمائي[5] و برقراري اتحاد درماني[6]

راهنمائي درماني را مي‌توان در جلسه دوم يا زماني كه ارزيابي اوليه تكميل شد و تصميم به آغاز درمان صورت گرفت به مراجع ارائه كرد. 


اینجا هم مشاهده کنید