تحقیق درباره راز ختم نبوت

تحقیق درباره راز ختم نبوت

تحقیق درباره راز ختم نبوت

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه 

تعداد صفحه:56

بخشی از متن

راز ختم نبوت

ظهور دين اسلام ، با اعلام جاودانگی آن و پايان يافتن دفتر نبوت توام‏ بوده است . مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقی كرده‏اند .
هيچ گاه برای آنها اين مساله مطرح نبوده كه پس از حضرت محمد (ص) پيغمبر ديگری خواهد آمد يا نه ؟ چه ، قرآن كريم با صراحت ، پايان يافتن‏ نبوت را اعلام و پيغمبر بارها آن را تكرار كرده است . در ميان مسلمين‏ انديشه ظهور پيغمبر ديگر ، مانند انكار يگانگی خدا يا انكار قيامت ، با ايمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است .
تلاش و كوششی كه در ميان دانشمندان اسلامی در اين زمينه به عمل آمده‏ است ، تنها در اين جهت بوده كه می‏خواسته‏اند به عمق اين انديشه پی ببرند و راز ختم نبوت را كشف كنند .
وارد بحث ماهيت وحی و نبوت نمی‏شويم . قدر مسلم اين است كه وحی ، تلقی و دريافت راهنمايی است از راه اتصال ضمير به غيبت و ملكوت . نبی ، وسيله ارتباطی است ميان ساير انسانها و جهان‏  ديگر و در حقيقت پلی است ميان جهان انسانها و جهان غيب .  نبوت از جنبه شخصی و فردی ، مظهر گسترش و رقاء شخصيت روحانی يك فرد  انسان است و از جنبه عمومی ، پيام الهی است برای انسانها به منظور  رهبری آنها كه به وسيله يك فرد به ديگران ابلاغ می‏گردد .  همين جاست كه انديشه ختم نبوت ، ما را با پرسشهايی مواجه می‏كند ، كه‏  : آيا ختم نبوت و عدم ظهور نبی ديگر بعد از خاتم النبيين به معنی كاهش‏  استعدادهای معنوی و تنزل بشريت در جنبه های روحانی است ؟ آيا مادر  روزگار از زادن فرزندانی ملكوتی صفات كه بتوانند با غيب و ملكوت پيوند  داشته باشند ناتوان شده است و اعلام ختم نبوت به معنی اعلام نازا شدن‏  طبيعت نسبت به چنان فرزندانی است ؟  بعلاوه ، نبوت معلول نيازمندی بشر به پيام الهی است و در گذشته طبق‏  مقتضيات دوره‏ها و زمانها اين پيام تجديد شده است . ظهور پياپی پيامبران‏  ، تجديد دائمی شرايع ، نسخهای مداوم كتب آسمانی همه بدان علت است كه‏  نيازمنديهای بشر دوره به دوره تغيير می‏كرده است و بشر در هر دوره‏ای‏  نيازمند پيام نوين و پيام‏آور نوينی بوده است . 

اینجا هم مشاهده کنید