تحقیق درباره روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآورده شده

تحقیق درباره روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآورده شده

تحقیق درباره روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآورده شده

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:76

بخشی از متن

موضوع :

روش صنعتی تولید لواشک وآلوچه فرآوری شده

 

فهرست مطالب                                                                      

فصل اول : مواد اولیه تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده

1-1- میوه ها

1-1-1- طبقه بندی میوه ها

2-1-1-1- میوه های آلویی

3-1-1-1- میوه های توتی یا انگوری

2-1-1- میوه های سیبی

1-2-1-1- سیب

2-2-1-1- گلابی ها

3-1-1- میوه های آلویی

1-3-1-1- گیلاس ها

2-3-1-1- هلو ها

3-3-1-1- شاه توت ها ، تمشک ها و توت فرنگی ها

4-1-1- میوه های توتی و انگوری

1-4-1-1- میوه های خانواده مرکبات

2-4-1-1- میوه های توتی دیگر

5-1-1- ترکیب شیمیایی میوه ها

2-1- پکتین

3-1- نشاسته

1-4- آب

5-1- اسید های آلی

6-1- شیرین کننده های طبیعی

1-7- نمک طعام

8-1- تمر هندی

9-1- قره قروت


اینجا هم مشاهده کنید