تحقیق درباره روش های خوراک دهی گاو شیری

تحقیق درباره روش های خوراک دهی گاو شیری

تحقیق درباره روش های خوراک دهی گاو شیری

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:58

بخشی از متن

روش هاي خوراك دهي گاو شيري يكي ازموضوعات مورد بحث و جالب بين متخصصان تغذيه است گسترش و توسعه واحد هاي گاو شيري در اطراف شهر ها جهت تامين نياز محصولات لبني مصرف كنندگان ،افزايش اندازه گاو داري ها ،افزايش هزينه نيروي انساني و افزايش ظرفيت توليدي گاو هاي شيري سبب گرديده تا متخصصان تغذيه و مديران واحد هاي پرورش ،روش هاي گوناگون خوراك دهي مي توان بر سلامت بازده غذايي ودر نهايت سود آوري واحد به طور چشم گيري موثر باشد .   

روشهاي خوراك دهي در طي 50 سال اخير تغيرات زيادي كرده است  با يك برسي كلي روشهاي و شيوه هاي ايجاد شده جديد را همراه با برخي عوامل را مي توان را به صورت زير بيان كرد .  1-    افزايش در اندازه گله   2- نياز به افزايش كيفيت خوراك علوفه اي             3- تا كيد بر روشهاي بهتر در استفاده از نيروي كاري و افزايش زمان صرف شده براي خوراك دهي 4- توجه بيشتر به نقش مديريت خوراك روي سلامت و توليد مثل  5- كاهش هزينه خوراك و افزايش بهره وري آن  6- تاكيد روي نحوه ي تغذيه و به كار گيري مواد    آ لي مدفوع .   


اینجا هم مشاهده کنید