تحقیق درباره روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته های سطح و مدیریت خاک در یک هاپلود

تحقیق درباره روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته های سطح و مدیریت خاک در یک هاپلود

تحقیق درباره روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته های سطح و مدیریت خاک در یک هاپلود

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:17

بخشی از متن

روابط بين انتقال هيدروليك پوسته‌هاي سطح و مديريت خاك در يك ‌هاپلودالف نمونه خلاصه اثر مديريت خاك مختلف برحسب كشت و چرخش محصول بر روي پوسته شدن خاك بابه كارگيري باران دائمي مصنوعي براي زمينهاي آزمايشي تارسيدن به شرايطي با حالت ثابت بررسي شدند. مقايساتي با زمينهاي باير كه درمعرض بارندگي طبيعي براي يك دوره 4 ماهه قرار گرفتند صورت گرفت. اختلافات مهم در زبري خاك بين شخم و عمليات كلوخ شكني منجر به نفوذ بيشتر و زمانهاي طولاني تر جريان اصلي آب براي عمليات شخم زني هرچند اختلافاتي درزبري و نفوذ سطح و ميزانهاي جريان آب درميان طرز عمل درزماني كه به شرايط حالت ثابت تنها بعد از دو ساعت رسيدند غير مهم بودند. انتقالات پوسته كه درمحل اندازه گيري شد به طور مهمي در شخم و ديسك و عمليات كلوخ شكني براي پوشش چمني درمقايسه با چرخش دائمي ذرت كمتر بودند .


اینجا هم مشاهده کنید